AKI DUDÁS AKAR LENNI..."

Beszélgetés Szakácsi Sándorral


Talán az utolsó pillanatban lehetett beszélgetésre bírni Szakácsi Sándort, a Vígszínház harmincesztendős színművészét. Mielőtt végleg elfelejtené, milyen is volt az a néhány év. Korunk modern és civilizált poklait hamar ködbe burkolja egy sajátos amnézia. Beszélgetésünk valójában monológ. „Adagolja” magát – sokszor meg sem hallja a kérdéseket, vagy éppen közbe se lehet kérdezni.

– … Sok minden összejött, kikészültem idegileg, és a Vígszínház úgy érezte, hogy nem tud rám számítani. Nekem ugyanakkor ez lett volna az egyetlen biztos pont az életemben, de ezt ők nem érezték így… És eljutottam a kritikus pontig: elvettek tőlem egy szerepet, amit egy hónapig próbáltam, mert állandóan késtem a próbáról… Teljes joggal vették el… De én, akkor – legalábbis a magam mércéje szerint – ott álltam az abszolút nullán, és tudtam, hogy most kell megállni…

(Az első feltehetetlen kérdés – válasz sincs rá –: hogyan kell ilyenkor megállni?)

– … mert ha ez így megy tovább, akkor engem mindenféle szabályok és törvények értelmében egyszerűen leraknak a pályáról. Nem azért, mert tehetségtelen vagyok… Hiszen mindenki mindig azt mondja, hogy ilyen tehetséges, olyan tehetséges, aztán amikor munkáról van szó, mégis másnak adja a szerepet, mert fél, hogy megbízhatatlan vagyok…

(A második kérdés sem hangzik el – mégis válaszol rá: mitől lett ez így?)

– … Amikor kikerültem a főiskoláról, akkor ugyanolyan hittel, hatalmas akarással jelentkeztem, mint még sokan. Aztán a környezet oldotta fel bennem a kötelességtudatot. Nem akarok védekezni, sem másra tolni a felelősséget – és a magánéletemben is sok minden rosszul alakult –, de egyszer csak észrevettem, hogy egészen másként mennek a dolgok körülöttem a szakmában, mint ahogyan hittem. Ilyen egyszerű az egész: nem sikerült beilleszkednem… Nekem nincs ebben a szakmában senkim, sose protezsált senki, a főiskolára sem; minden a saját erőmből történt… De nem vagyok az a típus, aki könnyen épít ki kapcsolatokat, nem tudok fecsegni, kedvesen beszélgetni olyasmiről, ami nem érdekel…

A főiskola után az első éve egyébként sikeres volt – Szolnokon. Ezt követte a budapesti, vígszínházi csend; és az a periódus, amit állandó fordulatokkal jelöl. „Az a bizonyos hullámvölgy”, „amikor annyira magam alatt voltam”, „ez is akkor volt, tudod”, „az a két év” – ennyi. Az ide kívánkozó kérdéseket már az atmoszféra sem engedi megfogalmazni – higgyük el az amnéziát. Vidékre kellett volna visszamenni?

Nekem egy év bőven elég volt belőle… pedig jól éreztem ott magam. Vidéken rengeteget lehet dolgozni a színházban, de egyébként mintha tíz évvel kevesebbet élne az ember. És annyira be van zárva a színházba, hogy a világ is bezárul egy kicsit. És hamarabb előkerül a pohár…

De ehhez nem kellett vidékre mennie, sőt miután visszajött, a pohár maradt…

Nem is tagadtam, hogy szeretek inni. Volt egy pont, amikor azt mondtam, most kell leállni, mert különben vége. Ha így folytatom, akkor semmi nem lesz az egészből.

Akaratos, kemény ember – és szerencsés is. Vészhelyzetekben – és már a másodikat említi – mindig hibátlanul működik benne valami, ami jelzi ezeket a bizonyos pontokat.

Akkoriban többször beszélgettem a Horvaival, kértem, hogy adjanak munkát, szerepet, olyant, amit a képességeimnek megfelelőnek érzek. Mert úgy éreztem, hogy a képességeimnél jóval alacsonyabb szinten foglalkoztatnak. Ő pedig mondta, hogy így van, tudják ők is, de a rendezők mégis félnek a megbízhatatlanságomtól. Én pedig azt feleltem, hogy azért vagyok megbízhatatlan, mert nincs miért megbízhatónak lennem… Kész az ördögi kör.

Az érzékeny, különlegesen érzékeny művészember hibát követ el ebben az ördögi körben. Színházban – sok-sok művész közösségében – már-már törvényszerűen. Mennyire van lehetőség arra, hogy a színházi gépezet tekintettel legyen a színész szubjektív állapotára, pillanatnyi hangoltságára?

Nekem ez volt az az időszak az életemben, amikor erre szükségem lett volna, de akkor én még a színházon belül nem voltam abban a helyzetben, hogy erre ők tekintettel legyenek…

Ehhez már valamiféle rang kell?

Igen. Az, hogy én annyira fontossá váljak a színház számára, mint amennyire nekem fontos az, hogy színpadon legyek.

Ez már a múlt – árasztja a beszélgetés egésze. Szakácsi finom árnyalatokkal, apró fogalmazásbeli különbségtétellel törekszik arra, hogy tisztes távolságból tekintsen vissza két évvel ezelőtti önmagára. Ez a távolságtartás is – mint még sok más – neki, magának borzasztó fontos. Fedi, takarja a gördülékeny helyzetelemzés, az őszinteség, nyíltság mögötti megszenvedett, s nem mindig győztes harcot.

– … Aztán megint úgy éreztem magam, mint régen, amatőr színész koromban, pedig akkor profik dolgoztunk együtt, hittel, lelkesedéssel, mert tétje volt, valami mellé oda lehetett állni. Ott éltünk a Szigeten a vászon mellett, tíz napig…

Ez már az Evita, a két évvel ezelőtti nyár igazi, nagy sikere.

És egyszer csak rám figyelt a színházam is. A véletlen segített…

Beugrások, színházi kényszerhelyzetek hozták őt vissza a színpadra. Onnan, ahol megtanulta: soha többé ne adja ki magát. Ne legyen kiszolgáltatott, ne legyen tehetetlen. Ne súgjanak össze a háta mögött: „szegény Szakácsi…” És közben megtanulta vágyni az ellenkezőjét is. Befejezetlen mondatai mögül ez süt erősebben: vágy a feloldódásra, a maradéktalan nyíltságra, az emberi léptékű, szép kiszolgáltatottságra. Arra a harmóniára, amit minden művész – s tán nemcsak ők annyira keres: hogy ne merevedjen kőnél keményebbre a színészi tudathasadás.

De jó, hogy eszembe jutott, nagyon fontos. Nem vagyok hajlandó megfosztani magam attól az örömtől, amit azáltal kapok, hogy átélhetek, belemehetek, végigcsinálhatok idegen életeket, helyzeteket a színpadon. Elmondhatom, kiadhatom azokat az érzéseket és indulatokat, amikhez egyébként nem találok partnert vagy helyzetet. Lehet, hogy ez menti meg az embert az infarktustól. Vagy nem.

Ismert színésznek lenni – egyben azt is jelenti, hogy vállalni kell egy nem mindig kényelmes magatartásformát, életstílust. Szakácsi hihetetlenül mozgékony, sokoldalú, teherbírásának – a látszat szerint – szinte nincs felső határa. És az Evita után bejött a Sztárcsinálók; sikerültek a beugrások, új főszerep a felújított Popfesztiválban József. A kockázatos dolgok mind „összejöttek”.

Kiegyensúlyozott ember ül velem szemben – kellene írnom. Talán igaz is – ha összeférne a forrongó békétlenséggel, a lemozoghatatlan energiával, a tétova félmondatokkal, s a refrénszerű újrakezdésekkel: „félre ne értsd”…

Nem vagyok bizalmatlan, csak tudom, hogy az életünkben borzasztó fontos szerepet játszik a félreértés…

Jutalomnak fogja tartani, ha egyszer megvalósul nagy álma, és játszani fog a rockszínházban – és persze mellette a Vígben is. Dupla munkát, triplát, akármennyit… Jutalom lesz, ha így lesz, de kinek a jutalma vajon? (Ez a kérdés sem hangzik el.)

Oszt, szoroz, mérleget készít, tervez – magában. A külvilággal csak a végeredményt közli.

Egy monodrámát fogok játszani, a stúdiószínpadon. Kiss Irén Csontváryját. Csontváry egyetlen, utolsó napját. Amikor már betegen, bomlott aggyal vízionál…

Miért pont Csontváry? Talán most jutunk legközelebb egy megjárt pokolhoz, talán benne kísért a ma már tudatos azonosulás lehetősége. Újra bejárni, immár nem kiszolgáltatottan a szenvedést…

Már működik a kontroll. Már nem juthatok el ugyanoda. Már belül is helyükre kerültek a dolgok. Ehhez kellett az a két év, nem sajnálom az időt. Nem maradtam le semmiről – és több lettem tőle…

Korunk „poklai” nem olyan feketék, nem is olyan mélyek, mint régen. De léteznek.

Ha igaz az, hogy a nagyívű pályák, sikeres életek, jelentős művek szinte alapfeltételül hívják maguk elé a poklot – Szakácsi Sándornak jók az esélyei. Arról az időről pedig amíg dudás lesz valakiből, s a helyről, ahol azzá lesz végül – nem jönnek tudósítások, nem szólnak interjúk. Ez sem kivétel.


Csáki Judit